Velkommen til nettstedet til Engasjerende naturfag

omslag Her finner du fullstendige versjoner av alle eksemplene fra del II i boka.

Velg blant de elevaktive arbeidsmåtene i menyen til venstre.