Velkommen til nettstedet til Engasjerende naturfag

Engasjerende Naturfag_forside.jpg Her finner du fullstendige versjoner av alle eksemplene fra del II i boka.

Velg blant de elevaktive arbeidsmåtene i menyen til venstre.

Nettstedet er oppdatert med nytt design og fagfornyede arbeidsmåter fra 2022-utgaven.