Eksempler på elevaktive arbeidsmåter

I del II i boka finner du en beskrivelse av alle de elevaktive arbeidsmåtene vi har laget eksempler til.

omslag Velg den arbeidsmåten du vil bruke i menyen til venstre, og last ned eksempelfilene. Under hver arbeidsmåte finner du sidehenvisning til boka, slik at du kan lese mer om utstyr, fremgangsmåte, tidsbruk og nyttige tips for å gjennomføre arbeidsmåten på en best mulig måte i klassen.