Presentasjon av forfatterne

Forfatterne har begge arbeidet mange år i videregående skole, og har også tidligere erfaring fra forskning og utvikling.

Kari Folkvord er utdannet sivilingeniør fra NTH (NTNU) i kjemi, og tok senere PPU ved UiO.

Grethe Mahan er utdannet i USA, der hun tok sin Master of Education ved University of Washington. Hun har også en mastergrad i offentlig ledelse fra BI og jobber til daglig ved St. Olav videregående skole i Stavanger.

I 2011 ga de ut boka Engasjerende realfag – elevaktive arbeidsmåter i biologi og kjemi på Cappelen Damm.
I 2007 ga Folkvord og Mahan ut boka Levende naturfag – et elevaktivt klasserom.

Begge disse bøkene brukes i dag blant annet ved fagdidaktiske kurs i naturfag ved flere høyskoler/universiteter.