Eksempler på elevaktive arbeidsmåter

I del II i boka finner du en beskrivelse av alle de elevaktive arbeidsmåtene vi har laget eksempler til.

Velg den arbeidsmåten du vil bruke i menyen til venstre, og last ned eksempelfilene som wordfil eller pdf. Under hver arbeidsmåte finner du sidehenvisning til boka, slik at du kan lese mer om utstyr, framgangsmåte, tidsbruk og nyttige tips for å gjennomføre arbeidsmåten på en best mulig måte i klassen.