Engasjerende naturfag - elevaktive arbeidsmåter i naturfag i videregående skole

Lærerstyrt, elevaktiv undervisning i naturfag

Forfattere: Kari Folkvord og Grethe Mahan 

Med «Engasjerende naturfag – Elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter i naturfag i videregående skole» ønsker vi å vise hvordan læreren kan variere teoriundervisningen i naturfag. Hoveddelen av boka viser en rekke arbeidsmåter som legger vekt på aktivitet og engasjement hos elevene, samtidig som de har klare rammer og en tydelig ledelse fra lærerens side.

Boka legger opp til at elevene skal arbeide med lærestoffet mens de snakker fag, undersøker, er kreative, sjekker egen forståelse – og har det gøy. Konkrete tips til vurdering for læring er tatt med for hver arbeidsmåte.

Arbeidsmåtene kan brukes på ulikt faglig innhold og er like interessante for andre realfag enn naturfag. Boka vil passe spesielt godt for lærere i videregående skole samt studenter og ansatte ved fagdidaktiske realfagskurs ved universiteter og høyskoler.

Her på nettstedet finner du ferdige eksempelark til bokas arbeidsmåter fritt tilgjengelig.